Tất cả những gì bạn cần để sản xuất vắc xin nuôi cấy trứng

Chúng tôi cung cấp cho bạn ba tầng máy tùy thuộc vào yêu cầu khối lượng. Chúng tôi cung cấp máy tự động, máy trung gian và máy bán tự động, giúp RAME-HART trở thành đối tác lý tưởng cho các nhà sản xuất sản xuất vắc xin nuôi cấy trứng phôi.

Danh mục toàn diện của chúng tôi về các giải pháp cấy và thu hoạch trứng bao gồm các công nghệ bao gồm toàn bộ quy trình sản xuất ngược dòng từ việc dỡ khay trứng đến thu hoạch vắc xin. Các máy móc tự động tiên tiến có thể được sử dụng trong tất cả các bước sản xuất quan trọng, bao gồm cấy giống, thu hoạch, loại bỏ vỏ, kiểm tra trứng, kiểm tra chất lỏng và loại bỏ trứng.

Sản xuất vắc xin nuôi cấy trứng