Sản phẩmSản xuất vắc xin nuôi cấy trứng

Máy thu hoạch trứng bán tự động

Máy thu hoạch trứng bán tự động

Hệ thống này là một bộ phận của máy Thu hoạch Tự động và hoạt động với các cơ sở sản xuất nhỏ hơn. Đối với môi trường sản xuất quy mô vừa và nhỏ.

Máy Thu Hoạch Trứng Bán Tự Động chỉ cần một người vận hành. 

Nó sử dụng khát vọng để thu thập allantoic fl uid thành một bản sao.

 

Liên hệ
DK
185.21.43.95
185.21.43.95
Liên hệ với chuyên gia địa phương của bạn
Mike Hoesly

Quản lý Bán hàng Toàn cầu


+1 248 826 6341

Brian Guzman

Kỹ thuật quản lý bán hàng


+1 (248) 378-6486

Thomas Larsen

Tổng Giám đốc
SANOVO CÔNG NGHỆ HOA KỲ


+ 1 (248) 921 0082