Nền tảng dịch vụ tốt nhất của ngành

RAME-HART giải quyết các yêu cầu kỹ thuật chính xác của bạn ở mọi giai đoạn, từ việc tùy chỉnh thiết bị cho bố cục và kích thước nhà máy đến liên kết dây chuyền thiết bị với các trạm phân phối lại tự động loại bỏ việc xếp / dỡ hàng thủ công. 

 của DINTEK

của DINTEK