Alt du trenger for eggdyrket vaksineproduksjon

Vi gir deg tre lag med maskiner avhengig av volumbehovet. Vi tilbyr automater, mellomprodukter og halvautomatiske maskiner, noe som gjør RAME-HART til den ideelle partneren for produsenter som produserer embryonale eggdyrket vaksiner.

Vår omfattende portefølje av egginokulerings- og høstingsløsninger består av teknologier som dekker hele spekteret av oppstrøms produksjonssyklus fra lossing av eggbrett til vaksinehøsting. De avanserte automatiserte maskinene kan brukes i alle de kritiske produksjonstrinnene, inkludert inokulering, høsting, avdekking, egginspeksjon, væskeinspeksjon og bortskaffelse av egg.

Produksjon av eggdyrket vaksine