Hệ thống mài độc lập

Hệ thống này có nguồn gốc từ máy Thu hoạch hoàn toàn tự động của chúng tôi. Hệ thống này lý tưởng cho các hoạt động sản xuất quy mô vừa và nhỏ.

Các khay trứng đã dùng được đổ thủ công vào hệ thống nghiền.  Sau đó, hệ thống bơm sẽ đưa chất thải trứng đến hệ thống xử lý hoặc hệ thống khử nước để xử lý thân thiện với môi trường.

 

Liên lạc
DK
185.21.43.95
185.21.43.95
Liên hệ với chuyên gia địa phương của bạn
Mike Hoesly

Quản lý Bán hàng Toàn cầu


+1 248 826 6341

Brian Guzman

Kỹ thuật quản lý bán hàng


+1 (248) 378-6486

Thomas Larsen

Tổng Giám đốc
SANOVO CÔNG NGHỆ HOA KỲ


+ 1 (248) 921 0082