Máy xúc & dỡ hàng

Trolley Unloader sử dụng thiết kế thìa để tự động chuyển khay từ xe đẩy sang băng tải.

Băng tải đi kèm nhằm mục đích liên kết với bất kỳ máy móc nào liên quan đến trứng. Thiết kế này dựa trên phương pháp truyền thống, nhưng nó tiên tiến hơn rất nhiều.

Phần mềm thị giác hiện đại cho phép linh hoạt trong các biến thể xe đẩy.

 

Liên hệ
DK
185.21.43.95
185.21.43.95
Liên hệ với chuyên gia địa phương của bạn
Mike Hoesly

Quản lý Bán hàng Toàn cầu


+1 248 826 6341

Brian Guzman

Kỹ thuật quản lý bán hàng


+1 (248) 378-6486

Thomas Larsen

Tổng Giám đốc
SANOVO CÔNG NGHỆ HOA KỲ


+ 1 (248) 921 0082