Η καλύτερη πλατφόρμα υπηρεσιών του κλάδου

Το RAME-HART καλύπτει τις ακριβείς τεχνικές απαιτήσεις σας σε κάθε στάδιο, από την προσαρμογή εξοπλισμού για τη διάταξη και τα μεγέθη των εγκαταστάσεων έως τη σύνδεση γραμμών εξοπλισμού με αυτοματοποιημένους σταθμούς αναδιανομής που εξαλείφουν τη χειροκίνητη φόρτωση/εκφόρτωση. 

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση